Våra tjänster

hpc-slider2
Redovisning

Löpande bokföring, redovisning, reskontrahantering med fakturering.

hpc-slider12
Bokslut

Årsredovisning, årsavstämningar och bokslutstransaktioner.

hpc-slider1
Deklarationer

Skattedeklarationer, inkomstdeklaration bolag och privat med exempelvis K10

hpc together
Lönehantering

Löneadministration, personalfrågor, FORA-rapportering.

hpc ide
Rådgivning

Ekonomisk rådgivning för både  bolag och privatperson.

hpc forward
Bolagsbildningar

Rådgivning för att hitta rätt bolagsform, upprättande och registrering av nödvändiga handlingar.